Newsroom

KATALOG - autorzy + koncepcja

Publikacja poświęcona ARTLOOP koncepcyjnie jest wypadkową dwóch form - klasycznego katalogu z przekrojową dokumentacją fotograficzną oraz artbooka czyli książki artystycznej, która zawiera również teksty krytyczne oraz wywiady z twórcami festiwalu. Organizatorom zależało przede wszystkim na jak najlepszym uchwyceniu i opisaniu zjawiska i zjawiskowości ARTLOOP, który przez 6 lat krótkoterminowo przekształcał przestrzeń Sopotu. Zaproszenie do podsumowania ARTLOOP przyjęli mecenasi festiwalu - Joanna Cichocka-Gula i Zbigniew Buski, a także kuratorzy, artyści, osoby aktywnie współtworzące ARTLOOP przez krótszy lub dłuższy czas - Stach Szabłowski, Anna Królikiewicz, Roma Piotrowska, Lena Dula, Piotr Metz, Emilia Orzechowska, Dorota Terlecka oraz Filip Kozarski. Wywiady moderowała i zredagowała Bogna Świątkowska. W publikacji ukaże się również tekst monodramu Bogny Burskiej pt. "Przyjemna i pożyteczna".

Zmiany na www.artloop.pl

W związku z zakończeniem projektu ARTLOOP Festival strona internetowa projektu www.artloop.pl zostaje przekształcona w serwis podsumowujący wszystkie edycje wydarzenia. Osoby zainteresowane głębszym zapoznaniem się z historią festiwalu kierujemy do naszego archiwum - na strony poszczególnych edycji, które zawierają pełen zakres informacji o programie.

KATALOG podsumuje wszystkie edycje ARTLOOP

W październiku ukaże się katalog podsumowujący realizację festiwalu pt. "ARTLOOP (2011-2016) - prototypowanie przestrzeni i realacji". Wydawcą katalogu jest Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Publikacja obejmuje zarówno bogatą dokumentację fotograficzną, jak i teksty krytyczne, wywiady, subiektywne komentarze. Jest to nie tylko kompedium wiedzy o wydarzeniu, ale także próba odpowiedzi na różne pytania związane ze specyfiką funkcjonowania sztuki w przestrzeni publicznej.

DZIĘKUJEMY!

Festiwal ARTLOOP kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich podmiotów, osób i przyjaciół, którzy zaangażowali się we współtworzenie inicjatywy na przestrzeni ostatnich 6 lat. ARTLOOP istniał dzięki wspólnemu wysiłkowi, waszej determinacji, wyobraźni i otwartości na nowe i nieznane. Decyzją mecenasów projekt festiwalowy zostaje zamknięty.

Osobne podziękowania kierujemy do publiczności, która uczestniczyła w wydarzeniu. Dziękujemy za waszą obecność, otwartość, reakcje i komentarze oraz za podjęcie trudu spotkania ze sztuką w przestrzeni publicznej. Do zobaczenia w Sopocie podczas pozostałych miejskich wydarzeń!

KATALOG - autorzy + koncepcja

Publikacja poświęcona ARTLOOP koncepcyjnie jest wypadkową dwóch form - klasycznego katalogu z przekrojową dokumentacją fotograficzną oraz artbooka czyli książki artystycznej, która zawiera również teksty krytyczne oraz wywiady z twórcami festiwalu. Organizatorom zależało przede wszystkim na jak najlepszym uchwyceniu i opisaniu zjawiska i zjawiskowości ARTLOOP, który przez 6 lat krótkoterminowo przekształcał przestrzeń Sopotu. Zaproszenie do podsumowania ARTLOOP przyjęli mecenasi festiwalu - Joanna Cichocka-Gula i Zbigniew Buski, a także kuratorzy, artyści, osoby aktywnie współtworzące ARTLOOP przez krótszy lub dłuższy czas - Stach Szabłowski, Anna Królikiewicz, Roma Piotrowska, Lena Dula, Piotr Metz, Emilia Orzechowska, Dorota Terlecka oraz Filip Kozarski. Wywiady moderowała i zredagowała Bogna Świątkowska. W publikacji ukaże się również tekst monodramu Bogny Burskiej pt. "Przyjemna i pożyteczna".

Zmiany na www.artloop.pl

W związku z zakończeniem projektu ARTLOOP Festival strona internetowa projektu www.artloop.pl zostaje przekształcona w serwis podsumowujący wszystkie edycje wydarzenia. Osoby zainteresowane głębszym zapoznaniem się z historią festiwalu kierujemy do naszego archiwum - na strony poszczególnych edycji, które zawierają pełen zakres informacji o programie.

KATALOG podsumuje wszystkie edycje ARTLOOP

W październiku ukaże się katalog podsumowujący realizację festiwalu pt. "ARTLOOP (2011-2016) - prototypowanie przestrzeni i realacji". Wydawcą katalogu jest Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Publikacja obejmuje zarówno bogatą dokumentację fotograficzną, jak i teksty krytyczne, wywiady, subiektywne komentarze. Jest to nie tylko kompedium wiedzy o wydarzeniu, ale także próba odpowiedzi na różne pytania związane ze specyfiką funkcjonowania sztuki w przestrzeni publicznej.

DZIĘKUJEMY!

Festiwal ARTLOOP kieruje serdeczne podziękowania do wszystkich podmiotów, osób i przyjaciół, którzy zaangażowali się we współtworzenie inicjatywy na przestrzeni ostatnich 6 lat. ARTLOOP istniał dzięki wspólnemu wysiłkowi, waszej determinacji, wyobraźni i otwartości na nowe i nieznane. Decyzją mecenasów projekt festiwalowy zostaje zamknięty.

Osobne podziękowania kierujemy do publiczności, która uczestniczyła w wydarzeniu. Dziękujemy za waszą obecność, otwartość, reakcje i komentarze oraz za podjęcie trudu spotkania ze sztuką w przestrzeni publicznej. Do zobaczenia w Sopocie podczas pozostałych miejskich wydarzeń!