KATALOG

W październiku ukaże się katalog podsumowujący realizację ARTLOOP pt. "ARTLOOP (2011-2016) - prototypowanie przestrzeni i realacji". Wydawcą katalogu jest Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie. Publikacja obejmuje zarówno bogatą dokumentację fotograficzną, jak i teksty krytyczne, wywiady, komentarze oraz podsumowania. Jest to nie tylko kompedium wiedzy o wydarzeniu, ale także próba odpowiedzi na pytania związane ze specyfiką funkcjonowania sztuki w przestrzeni publicznej.

Publikacja poświęcona ARTLOOP koncepcyjnie jest wypadkową dwóch form - klasycznego katalogu z przekrojową dokumentacją fotograficzną oraz artbooka czyli książki artystycznej, która zawiera również teksty krytyczne oraz wywiady z twórcami festiwalu. Organizatorom zależało przede wszystkim na jak najlepszym uchwyceniu i opisaniu zjawiska i zjawiskowości ARTLOOP, który przez 6 lat krótkoterminowo przekształcał przestrzeń Sopotu. Zaproszenie do podsumowania ARTLOOP przyjęli mecenasi festiwalu - Joanna Cichocka-Gula i Zbigniew Buski, a także kuratorzy, artyści, osoby aktywnie współtworzące ARTLOOP przez krótszy lub dłuższy czas - Stach Szabłowski, Anna Królikiewicz, Roma Piotrowska, Lena Dula, Piotr Metz, Emilia Orzechowska, Dorota Terlecka oraz Filip Kozarski. Wywiady moderowała i zredagowała Bogna Świątkowska. W publikacji ukaże się również tekst monodramu Bogny Burskiej pt. "Przyjemna i pożyteczna".

Rozmowy:

Festiwal sztuki jako forma miejskiej debaty
Z Joanną Cichocką-Gulą, wiceprezydent Sopotu, rozmawia Bogna Świątkowska

Ćwiczenia z tożsamości. Miasto, przestrzeń, sztuka
Z Emilią Orzechowską i Leną Dulą, kuratorkami i producentkami festiwalu ARTLOOP, oraz Zbigniewem Buskim, dyrektorem Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie rozmawia Bogna Świątkowska

Projektując przestrzeń wspólną trzeba patrzeć szeroko
Z Filipem Kozarskim i Dorotą Terlecką, kuratorami i twórcami działań dizajnerskich podczas festiwalu ARTLOOP, rozmawia Bogna Świątkowska

Opracowania + komentarze:

Festiwale sztuki w przestrzeni publicznej, czyli laboratoria kompromisów
Stach Szabłowski

Wrzeszczące ekrany – o kinofilskich znaczkach. Postartloopowe powidoki
Lena Dula

Sopot – centrum sztuki, czyli o ARTLOOPIE z perspektywy zza morza
Roma Piotrowska

Wokół Sopotu i Soundspace – wizualnie i subiektywnie o muzykosztuce w przestrzeni kurortu
Lena Dula + Piotr Metz

Teksty artystyczne:

Miasto. Hiperballada 
Anna Królikiewicz 

PRZYJEMNA I POŻYTECZNA (monodram)
Bogna Burska