Cassandra Guan

Cassandra Guan jest nowojorską artystką koncentrującą się na filmie jako środku wyrazu. Poprzez eksperymenty narracyjne, odzyskuje zapomniane postaci i wydarzenia zepchnięte z głównego nurtu historii. Zajmuje ją złożoność i potencjał tego rodzaju przedstawień.