JAKUB WOYNAROWSKI

Jakub Woynarowski

Urodzony 18 listopada 1982 w Stalowej Woli. W latach 2002 - 2007 studiował na Wydziale Grafiki (dyplom w Pracowni Filmu Animowanego prof. Jerzego Kuci) oraz w Międzywydziałowej Pracowni Intermediów; obecnie prowadzi zajęcia w Pracowni Rysunku Narracyjnego na macierzystej uczelni. Interdyscyplinarny artysta, niezależny kurator, designer i ilustrator; autor komiksów, artbooków, atlasów wizualnych, filmów i instalacji. Autor (we współpracy z Instytutem Architektury) koncepcji artystycznej wystawy w Pawilonie Polskim podczas 14 Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2014 roku. Laureat Paszportu Polityki (2015) w kategorii sztuk wizualnych.

Jakub Woynarowski

Born November 18th 1982 in Stalowa Wola. In the years 2002 - 2007 he studied at the Faculty of Graphic Arts (completing his MA in the Animated Film Studio of Professor Jerzy Kucia) and Interfaculty Intermedia Sudio at the Academy of Fine Arts; he currently teaches at Narrative Drawing Studio at his home academy. He is an intermedia artist, independent curator, designer, and illustrator; a creator of comics, art books, visual atlases, films, and installations. In 2014, he was the art director of the Polish Pavilion project at the 14th Biennale of Architecture in Venice (prepared in collaboration with Institute od Architecture). He won the Polityka Passport 2015 in the Visual Artist category.