JOANNA FLUDER

Joanna Fluder (1981) absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej ASP, dyplom w Pracowni Malarstwa (2006). Zajmuje się głównie rysunkiem, ilustracją, malarstwem, tworzy obiekty, instalacje. Współpracowała z Gdańską Galerią Miejską, Muzeum Narodowym w Krakowie, Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku, z magazynami: Zwykłe Życie, Smak, KTW, Wczasy Mag, Zeszyt Biologiczny, Gili-Gili, Exklusiv. Wystawa indywidualna „Punkt Obserwacyjny” w GGM (2011). Wystawy zbiorowe m in. „Zeszyt Biologiczny” w Galeri Starter w Warszawie (2014), „Tame me” w JWD Zwischenzeitlicher Raum für Kunst und Reise w Berlinie (2014), „Łaźnia damska” w CSW Łaźnia ( 2010, 2011, 2012, 2013). Tworzy JAD, projekt łączący autorską ilustrację z porcelaną z odzysku. http://cargocollective.com/joannafluder

Joanna Fluder (1981) She graduated from the Cracow Academy of Fine Arts, degree in Painting Department (2006). She mainly works with drawing, illustration, painting, creating objects, installations. She creates JAD dishes, the project that combines a hand painted illustrations with the porcelain. He collaborated with Gdańsk City Gallery, the National Museum in Krakow, Baltic Sea Culture Centre in Gdansk, with magazines: Zwykłe Życie, Smak, KTW, Wczasy Mag, Zeszyt Biologiczny, Gili-Gili, Exklusiv. Individual exhibition "Vantage Point" in the GGM (2011) and selected group exhibitions "Zeszyt Biologiczny" in Starter Gallery in Warsaw (2014), "Tame me" in JWD Zwischenzeitlicher Raum für Kunst und Reise Berlin (2014), "Women's Bathhouse" in the CSW Łaźnia Gdańsk (2010, 2011, 2012, 2013). http://cargocollective.com/joannafluder