MAGDALENA STARSKA

Magdalena Starska

Urodzona w 1980 roku, mieszka i pracuje w Poznaniu. Artystka zajmuje się performancem, tworzy rysunki, rzeźby i instalacje. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (dyplom w 2005 r. w pracowni prof. Jarosława Kozłowskiego) Od roku 2008 członkini grupy Penerstwo. Na przełomie 2007 i 2008 roku odbyła półroczną podróż, studiując kulturę Ameryki Południowej. W 2104 roku otrzymała stypendium programu "Młoda Polska" przyznawane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Born in 1980. Lives and works in Poznań. Creator of drawings, performances, sculptures and instalations. In 2005 she graduated from the Academy of Fine Arts in Poznan in Jarosław Kozlowski studio. At the turn of 2007 and 2008 she made a half-year journey dedicated to studying the culture of South America. Since 2008, she has been a member of the Penerstwo group. In 2014 she was awarded the scholarship programme “Młoda Polska” of the Ministry of Culture and National Heritage.