SŁAWEK CZAJKOWSKI ZBIOK

Sławek ZBIOK Czajkowski (1982) malarz, projektant, kurator. Jeden z najbardziej aktywnych i uznanych artystów sceny street artu w Polsce. Absolwent Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej przy Uniwersytecie Zielonogórskim. Brał udział w licznych projektach i wystawach min. w Brazylii, Chinach, Francji,Niemczech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Współkurator wielokrotnie nagradzanego biennale sztuki miejskiej Out of Sth. Z Karoliną Zajączkowską tworzy duet artystyczny DWA ZETA. Jest laureatem licznych nagród min. Grand Prix Konkursu Gepperta, był Stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2011 roku. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Slawek ZBIOK Czajkowski (born 1982), painter, designer, curator. One of the most active and most appreciated artists working on the border of street art in Poland. Graduate of Institute of Plastic Arts and Culture at the Zielonogorski University. In 2006 he made his Master Degree the studio of professor Richard Wozniak. He has participated in numerous group and individual exhibitions throughout the world, in Poland, France, Germany, Great Britain, Russia and the United States. a co- curator  of a Wroclaw based project OUT OF STH . He won the Grand Prix at 9. Geppert competition for the debuting of Polish painters (2009). Czajkowski is a scholarship of the Minister of Culture and National Heritage Award (2010) and WARTO prize in the category of fine arts (2010). With Karolina Zajączkowska he is creating an artistic team DWA ZETA. He lives and works in Warsaw, Poland.