05 ARTLOOP

05 ARTLOOP | 27 sierpnia–4 września 2016/27 August –4 September 2016 | KUMULACJA/CUMULATION

Sekcja/section URBANATOR | sztuka w przestrzeni publicznej/art in the public space

Wystawa/exhibition KUMULACJA/CUMULATION
Kuratorzy/curators: Kolektyw Kuratorski w składzie/Curatorial Collective made up of: Lena Dula, Małgorzata Gołębiewska, Emilia Orzechowska, Ewa Szabłowska, Stach Szabłowski

Karolina Balcer, Parawaning/Beach Screening (2016, instalacja/installation)
Sławek ZBIOK Czajkowski, Loop/pętla (2016, instalacja + akcja/installation + happening), kurator/curator: Marcin S. Gołębiewski
Oskar Dawicki, Bez tytułu/Untitled (2016, instalacja/installation) 
Mikołaj Długosz, Głos Mola/The Voice of the Pier (2016, instalacja/installation) 
Joanna + Agnieszka Fluder, Numer jeden/Number One (2016, projekcja + performance/projection + performance)
Ada Karczmarczyk ADU, Amber Emperor (2016, biżuteria/jewellery) + Bursztynami mnie obejmij/Embrace Me with Amber (2016, teledysk/music video), Amber Emperor: Bursztynowe Show/Amber Emperor: Amber Show  (2016, performance) 
Make Life Harder + Adam Witkowski, Sopocki Sztorm/Sopot Sea-Storm (2016, wykonanie utworu/song performance)
Polen Performance, How to Behave During a Terrorist Attack (2016, performance) 
Daniel Rumiancew, Moloch (2016, instalacja/installation) 
Michał Sosiński, Powidokówka z Sopotu/Afterimage-Postcard from Sopot (2016, instalacja/installation)
Magdalena Starska, Spełnienie w Sopocie/Satisfaction in Sopot (2016, instalacja/installation)
Ania Witkowska + Adam Witkowski, W zenicie/At Zenith (2016, performatywny utwór muzyczny/performative music piece)
Dorota Walentynowicz, Sight-set (2016, instalacja/installation)
Xavery Deskur Wolski, Przybysz/Newcomer (2016, rzeźba/sculpture)
Jakub Woynarowski, Albedo (2016, rzeźba/sculpture)

Obiekt/object KUMULACJA MARZEŃ/CUMULATION OF DREAMS
Projekt/design: Tomasz Sokolski + Dorota Terlecka | miejsce/venuePlac Przyjaciół Sopotu

Sekcja/section SCREEN | film
Kuratorzy/curators: Ewa Szabłowska + Lena Dula

KINOINSTALACJA/CINE-INSTALLATION | projekt/design: Dorota Terlecka | miejsce/venue: Państwowa Galeria Sztuki

Wideokracja/Videocracy (2009), reż/dir. Erik Gandini | WiNWiN (2016), reż/dir. Daniel Hoesl | High-Rise (2015), reż/dir. Ben Wheatley | Magiczna substancja we mnie/A Magical Substance Flows into Me (2015), reż/dir. Jumana Manna | Bardzo romantycznie/Very Romantic (2016), reż/dir. Melissa Dullius, Gustavo Jahn | Muzeum Niewinności/Innocence of Memories (2016), reż/dir. Grant Gee | Czarownica miłości/The Love Witch (2016), reż/dir. Anna Biller | Fatałaszkument/Outfitumentary (2016), reż/dir. K8 Hardy | Dziwny romans z własnym ego/A Strange Love Affair with Ego (2015), reż/dir. Ester Gould | A Crackup at the Race Riots (2015), reż/dir. Leo Gabin | Mamadada filmballada/The Filmballand of Mamadada (2013), reż/dir. Cassandra Guan, Lily Benson | Hot Sugar i jego zimny świat/Hot Sugar’s Cold World (2015), reż/dir. Adam Bhala Lough | Björk. The Creative Universe of a Music Missionary (2015), reż/dir. Hannes Rossacher, Tita Von Hardenberg | Wyobraź sobie świat bez muzyki/Imagine Waking Up Tomorrow and All Music Has Disappeared (2015), reż/dir. Stefan Schwietert

Sekcja/section SOUNDSPACE | muzyka + sztuka/music + art

WIEŻA CIŚNIEŃ VOL. 2 autorski projekt Piotra Metza/WATERTOWER VOL. 2 – project by Piotr Metz
Współpraca kuratorska + aranżacja/curatorial suport + arrangement: Lena Dula
Miejsce/venue: Dom z Wieżą, ul. Goyki 3

ART TALKS | spotkania + dyskusje/meetings + discussions

Debata/discussion Kumulacja utopistów. Czy architektura i projekty niemożliwe mogą zbawić świat?/A Cumulation of Utopists: Can Architecture and Impossible Projects Save the World?
Moderator: Bogna Świątkowska

Dyskusja/discussion Kumulacja/konfrontacja – spotkanie z artystami biorącymi udział w wystawie/Cumulation/Confrontation – meeting with artists taking part in the exhibition
Moderator: Kolektyw Kuratorski/ Curatorial Collective

Masterclass: Sławek ZBIOK Czajkowski 
Masterclass: Mikołaj Długosz, Latem w mieście, polska przestrzeń publiczna na pocztówkach z lat 70./Summer in the City: Polish Public Space in 1970s Postcards
Masterclass: Jacaszek, Kumulacja dźwięków – morza szum/Sound Cumulation: The Murmur of the Sea
Masterclass: Jarosław Kozakiewicz, Rewitalizacja jako strategia artystyczna/Revitalization as an Artistic Strategy
Masterclass: Piotr Metz
Masterclass: Polen Performance
Masterclass: Łukasz Surowiec, Prototypy relacji społecznych/Prototypes of Social Relations
Masterclass: Bogna Świątkowska

ARTLOOP – KATOWICE STREET ART FESTIVAL | współpraca międzyfestiwalowa/interfestival collaboration

Realizacja podczas/artwork presented at ARTLOOP: Sławek ZBIOK Czajkowski, Loop/pętla (2016, instalacja + akcja/installation + happening), kurator/curator: Marcin S. Gołębiewski