KUMULACJA MARZEŃ

Kumulacja Marzeń – instalacja Tomasza Sokolskiego + Doroty Terleckiej inspiruje przede wszystkim do uruchomienia namysłu nad przestrzenią głównego sopockiego placu, który od samego początku istnienia ARTLOOP stał się przedmiotem analizy oraz szukania optymalnych rozwiązań z zakresu alternatywnego dizjanu miejskiego. Sam obiekt jest efektem kumulacji i przemieszania różnych narracji, powstał jako struktura hybrydowa, otwarta, użytkowa. Proponuje, inspiruje, a przede wszystkim zaprasza do kumulowania marzeń o idealnym placu dla użytkowników.
W obiekcie Kumulacja Marzeń zaprojektowano 3 prototypy / zalążki możliwych rozwiązań, które są odpowiedzią na pytanie – jakie funkcje ma spełniać Plac Przyjaciół Sopotu? Projektanci wybrali rozwiązania być może oczywiste, ale jednocześnie bardzo bliskie osobom odwiedzającym PPS: Opcja 1 Zabawa / Opcja 2 Natura / Opcja 3 Relaks. ARTLOOP wprost zachęca jednak do snucia marzeń, zapisywania ich i przekazywania organizatorom. To Opcja 4 – Twoje marzenie.
Wśród osob, które zapiszą i zgłoszą swoje marzenie zostaną rozlosowane festiwalowe nagrody. Marzenia należy zapisywać na karteczkach i wrzucać do pojemników w specjalnie przygotowanych kulkach. Na zakończenie festiwalu odbędzie się losowanie.