PROGRAM 25-26.08

25.08

18.00-22.00 | Willa na Goyki | Inauguracja Wieży Ciśnień Vol. 2 Piotra Metza | Obiekty + akcje
19.00 | Willa na Goyki | Masterclass: Piotr Metz

26.08

16.00-22.00 | Willa na Goyki | Wieża Ciśnień Vol. 2 Piotra Metza | Obiekty + akcje