PROGRAM FILMOWY

02 ARTLOOP | 5–8 września 2013/5–8 September 2013 | MIND THE GAP!

Sekcja/section URBANATOR | sztuka w przestrzeni publicznej/art in the public space

Wystawa/exhibition MIND THE GAP!
Kuratorki/curators: Lena Dula + Emilia Orzechowska

Rafał Bujnowski, Sierpień/August (2013, rzeźba/sculpture), kuratorzy/curators: Małgorzata + Marcin Gołębiewscy
Nicolas Grospierre + Olga Mokrzycka-Grospierre, Po drugiej stronie lustra/On the Other Side of the Mirror (2013, instalacja przestrzenna/site-specific installation)
Anna Królikiewicz, Stany skupienia/States of Matter (2013, cykl 3 obiektów w przestrzeni publicznej/a series of 3 public-space objects)
Robert Kuśmirowski, ich komme wieder (2013, obiekt/object)
Kobas Laksa, YA + Kolacja z dysfunkcją/YA + Dinner with Dysfunction (2013, film + performance)
Daniel Rumiancew, Od morza do Tatr/From the Sea to Tatra Mountains (2013, instalacja rzeźbiarska na morzu/sculpture, installation on the sea)
Dominika Skutnik, bez tytułu/untitled (2013, obiekt w przestrzeni publicznej/public-space object)
Ania Witkowska + Adam Witkowski, Second Moon Syndrome (2013, instalacja świetlna/light installation)
Joanna Zastróżna, Pralnia chemiczna/Dry Cleaning (2013, instalacja/obiekt/installation/object)

Instalacja/installation PLAC ZABAW/PLAYGROUND
Projekt/design: Filip Kozarski | miejsce/venue: Plac Przyjaciół Sopotu
Realizacje/artworks:
Beza Projekt, Jeż/Hedgehog (2013, obiekt/object)
Razy2, Miastoskop/Cityscope (2013, obiekty/objects)

Sekcja/section SCREEN | film + sztuka wideo/film + video art

Kuratorzy/curators: Marek Kraska + Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka

Shirley: wizje rzeczywistości/Shirley: Visions of Reality (2013), reż/dir. Gustav Deutsch | Hidden Inside Mountains (2005), reż/dir. Laurie Anderson | Laurie Anderson: Collected Videos (1990) | Home of the Brave (1986), reż/dir. Laurie Anderson | Marfa Girl (2012), reż/dir. Larry Clark | After the factory (2012), reż/dir. Philip Lauri | Detropia (2012), reż/dir. Heidi Ewing, Rachel Grady | Sid and Nancy (1986), reż/dir. Alex Cox | WRO IN TOUR 13 pionering values, prezentacja: Piotr Krajewski | Pussy Riot. Modlitwa punka/Pussy Riot: Punk Prayer (2013), reż/dir. Mike Lerner, Maxim Pozdrovkin | Jak zrobić Peaches/Peaches Does Herself (2012), reż/dir. Peaches | 20 Little Films (1995–2012) z kolekcji/from SIXPACKFILM collection | 12 niemych ludzi + Pojechałem z mamą na pielgrzymkę/12 Silent People + I Went with My Mon on a Pilgrimage, reż/dir. Kobas Laksa | Phantom love (2007), reż/dir. Nina Menkes | Zamknij się i graj/Shut Up and Play the Hits (2012), reż/dir. Will Lovelace, Dylan Southern | Sztuka jest dziecięcą zabawą/Art Is Child’s Play (2011), reż/dir. Matthew Spingford | Side by Side (2012), reż/dir. Christopher Kenneally | 3x3D,  Jean-Luc Godard, The Three Disasters, Peter Greenaway, Just in Time, Pêr Edgar, Cinemasapiens (2013) | Camille Claudel 1915 (2012), reż/dir. Bruno Dumont | Retrospektywa Lecha Kowalskiego/Lech Kowalski’s Retrospective: Is Dee Dee Home? (2003), Skazany na porażkę: Ostatni rockandrollowy film/Born to Lose: The Last Rock and Roll Movie (1999), D.O.A. Inicjacja/D.O.A. A Rite of Passage (1981), Wierć, kochanie, wierć/Drill Baby Drill (2012) | Animacje dla dzieci z kolekcji Fundacji Młodego Kina/animated films for children from the collection of Young Cinema Foundation

Sekcja/section SOUNDSPACE | muzyka + sztuka/music + art
Kuratorka/curator: Lena Dula

Koncert/concert: LAURIE ANDERSON Dirtday!

ART LAB | edukacja/education
Kuratorki/curators: Aleksandra Grzonkowska + Lena Dula

Artloop x Happy Gallery: gra miejska + warsztaty/street game + workshop
Spojrzenie na Sopot: braki i możliwości/Looking at Sopot: Shortcomings and Opportunities, prowadzenie/with: Karolina Pluta
Park-widmo – mobilny projekt partycypacyjny/Ghost Park – mobile participatory project, prowadzenie/with: Agnieszka Jurecka
Ptaków chmury z makulatury + Zestaw bałtycki/Recycling Paper into Clouds of Birds + Baltic Kit, prowadzenie/with: Maja Ratyńska + Marta Ściborska
Miejskie mikroświaty/Urban Microworlds, prowadzenie/with: Natalia Magdalena Buczkowska

ART TALKS | spotkania + dyskusje/meetings + discussions

Debata/discussion Senior-Miasto/Senior-City
Moderator: Jacek Dominiczak (Akademia Sztuk Pięknych/Academy of Fine Arts, Gdańsk)
Uczestnicy/participants: Arkadiusz Gruszczyński (Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana/Bęc Zmiana Foundation for New Culture), Agnieszka Jurecka (Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, Pracownia „Zrównoważone rozwiązania”/Tricity branch of Political Critique, Sustainable Solutions Studio), Martyna Obarska (Magazyn „Miasta”, „Res Publica Nowa”/Miasta and Res Publica Nowa magazines), Monika Popow (Fundacja Inicjatyw Społecznych „Zrobi się”/Zrobi się Foundation for Social Initiatives)

Dyskusja/discussion Punk wczoraj i dziś/Punk Yesterday and Today
Moderator: Roman Sebastyański
Uczestnicy/participants: Lech Kowalski, Paweł Paulus Mazur, Iwona Zając

Masterclass z Lechem Kowalskim/with Lech Kowalski, prowadzenie/chaired by: Marek Kryda 

ARTLOOP – ARTBOOM | współpraca międzyfestiwalowa/interfestival collaboration

Realizacja podczas/artwork presented at ARTLOOP: Rafał Bujnowski, Sierpień/August (2013, rzeźba/sculpture), kuratorzy/curators: Małgorzata + Marcin Gołębiewscy

Realizacja podczas/artwork presented at ARTBOOM: Ania Witkowska + Adam Witkowski, Second Moon Syndrome (2013, instalacja świetlna/light installation), kuratorka/curator: Emilia Orzechowska

KLUB FESTIWALOWY/FESTIVAL CLUB

Instalacje Joanny Zastróżnej + sety dj-skie/Joanna Zastróżna’s installations + dj sets: M.Bunio.S, Lee DVD (FUKA LATA), live act + dj set Ebola Ape