WYSTAWA KUMULACJA

ARTLOOP 2016
KUMULACJA

ADA KARCZMARCZYK ADU / KAROLINA BALCER / MIKOŁAJ DŁUGOSZ / OSKAR DAWICKI / JOANNA + AGNIESZKA FLUDER / MAKE LIFE HARDER / POLEN PERFORMANCE / DANIEL RUMIANCEW /  MICHAŁ SOSIŃSKI / MAGDALENA STARSKA / ANIA + ADAM WITKOWSCY / DOROTA WALENTYNOWICZ / XAVERY DESKUR WOLSKI / JAKUB WOYNAROWSKI / SŁAWEK CZAJKOWSKI ZBIOK

Słowem-kluczem dla tegorocznej edycji festiwalu ARTLOOP jest pojęcie KUMULACJI.
To po pierwsze kumulacja doświadczeń nagromadzonych podczas dotychczasowych odsłon projektu, z których każda była inną próbą odczytania przestrzeni Sopotu poprzez interwencje artystów wizualnych, kino i przedsięwzięcia muzyczne.
W tym roku, pragniemy spojrzeć od zewnątrz zarówno na sam festiwal, jak i na miasto, w którym się on rozgrywa.
Ten zewnętrzny punkt widzenia, umożliwiający krytyczny dystans – jednak bez opuszczania przestrzeni symbolicznej miasta – odnajdujemy na sopockim Molo.
To właśnie ono jest miejscem, w którym ogniskujemy tegoroczną edycję ARTLOOP i kumulujemy artystyczne interpretacje oraz odczytania przestrzeni publicznej.
Celem realizowanych w ramach festiwalu ARTLOOP działań, jest wplecenie w turystyczno-wypoczynkową narrację Molo alternatywnych wątków wprowadzonych przez interweniujących w tę wyjątkową przestrzeń artystów. Na Molo prowadzą wszystkie Sopockie ścieżki; pragniemy aby w tym samym miejscu zbiegły się snute przez artystów nici krytycznej refleksji nad miastem, jego relacjami z morzem i rozwijającymi się na tle tych relacji rytuałami, zachowaniami i strukturami społecznymi.
Tematem przewodnim symbolicznej i urbanistycznej narracji Sopotu jest morze – jego brzeg, plaża, panorama, szum fal i daleki horyzont. Wszystkie drogi w Sopocie prowadzą nad morze. Molo jest kulminacją tego zainteresowania: miejską strukturą, która przekracza brzeg i przenosi charakterystyczne dla Sopotu formy życia społecznego – wypoczynek, lans, autoreprezentację, spacery, biznes turystyczny, uczestnictwo w spektaklu natury w roli widza – w głąb morza.
Z drugiej strony Molo to jedyne miejsce w Sopocie, z którego spojrzeć można na samo miasto z pewnej perspektywy, ujrzeć je od zewnątrz. Wejście na Molo jest ruchem w kierunku morza i  horyzontu, ale powrót z Mola jest ruchem w kierunku miasta.
W ramach ARTLOOP pragniemy wykorzystać obydwa te wektory i podpowiadaną przez nie dwutorową refleksję na temat szczególnej kondycji nadmorskiego kurortu.
Molo traktujemy jako miejsce, w którym dochodzi do kumulacji sopockiej tożsamości. Tu charakter przestrzeni publicznej Spotu spełnia się ostatecznie. Dlatego właśnie na Molo – i w jego najbliższym otoczeniu – kumulujemy większość realizacji tegorocznego festiwalu.

Wystawę KUMULACJA budują prace wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu oraz prace artystów zaproszonych przez kuratorów.

Zaproszenie Kolektywu Kuratorskiego przyjęli: Oskar Dawicki, Mikołaj Długosz, Ada Karczmarczyk, Polen Performance, Magdalena Starska, Jakub Woynarowski. Spośród 90 zgłoszeń, jakie napłynęły z różnych stron świata na konkurs ogłoszony przez 05 ARTLOOP Kolektyw Kuratorski wybrał następujące prace, które zostaną zrealizowane podczas wystawy KUMULACJA: Karolina Balcer, „Parawaning“, instalacja | Joanna + Agnieszka Fluder, „Numer jeden“, wideo + performance | Daniel Rumiancew, „Moloch“, instalacja | Michał Sosiński, „Widokówka z Sopotu“, instalacja | Dorota Walentynowicz, „Sight Chill“, instalacja świetlna | Ania + Adam Witkowscy, „W zenicie“, performatywny utwór muzyczny | Xavery Deskur Wolski, „Przybysz“, rzeźba.
W ramach współpracy z Miastem Katowice oraz Katowice Street Art Festival swoją instalację wykona Sławek ZBIOK Czajkowski

Kuratorzy - Kolektyw Kuratorski w składzie: 
Lena Dula, Małgorzata Gołębiewska, Emilia Orzechowska, Ewa Szabłowska, Stach Szabłowski
+ Marcin S. Gołębiewski